Rioollucht in uw woning in Groningen?

Heeft u last van stank uit het riool? Hangt er in uw woning continu een nare rioollucht die, hoe goed u ook schoonmaakt, maar niet lijkt te verdwijnen? Rioolstank is helaas een veelvoorkomend rioolprobleem. Gelukkig heeft Rioolservice Groningen de oplossing! Wij achterhalen de oorzaak van de rioollucht snel en zorgen ervoor dat de stank snel verleden tijd is.

Oorzaken van rioollucht

Rioollucht in uw woning kan om verschillende redenen ontstaan. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat (een deel van) de riolering onjuist is aangelegd. Rioollucht ontstaat bijvoorbeeld wanneer de rioolaansluiting lager ligt dan het straatniveau of wanneer er sprake is van een verkeerd geplaatste ontluchtingspijp. Ook een gebrekkige ontluchting van de binnenriolering of een defect stankslot kan leiden tot stankoverlast.

Heeft u naast stank in uw woning ook last van rioolvliegjes? Deze vliegjes zijn een duidelijke aanwijzing voor een lekke riolering, die vaak ontstaat door een scheurtje of breukje in de leiding. De sliblaag die ontstaat als rioolwater uit de leiding lekt is een ideale voedingsbodem voor deze vliegjes. En waar water lekt, lekt automatisch ook de geur naar buiten.

Stank uit het riool kan zich door uw hele woning verspreiden, maar is meestal het sterkst aanwezig in de:

  • keuken (gootsteen, aansluiting vaatwasser)
  • de badkamer (doucheputje, wastafel, badafvoer)
  • kelder
  • wasmachine aansluiting

Waardoor de rioollucht ook wordt veroorzaakt, in de regio Groningen zorgen wij ervoor dat de stank snel verleden tijd is. Onze rioolexperts kunnen middels diverse methoden het probleem achterhalen en verhelpen. Aarzel daarom niet om contact op te nemen!