Garantie op onze rioolservice

Waarom kiest u voor Rioolservice Groningen? Naast onze jarenlange ervaring als rioolexperts, geven wij garantie op alle geleverde werkzaamheden aan uw riolering.

Garantie op reparaties

Hoe moeilijk het oplossen van een verstopping soms ook kan zijn, wij verhelpen uiteindelijk iedere verstopping. Vandaar dat wij altijd 100% resultaat kunnen garanderen. Mocht er binnen drie maanden in dezelfde leiding, door ons bedrijf ontstopt, opnieuw een verstopping plaatsvinden, dan betaalt u alleen de extra benodigde tijd!

In bepaalde gevallen is het bij terugkerende hardnekkige verstoppingen noodzakelijk om gebruik te maken van camera-inspectie. Als dit het geval is en wij uw riolering met een rioolcamera hebben geinspecteerd, geven wij drie maanden garantie op ontstopping. Bovendien kunt u, als de verstopping aan de gemeentezijde zit, vaak uw nota bij de gemeente declareren. Is het noodzakelijk om nieuwe riolering aan te leggen? Moeten er bijvoorbeeld gresbuizen worden vervangen door PVC leidingen? Hierop geven wij u maar liefst twintig jaar garantie!

De vakmensen van Rioolservice Groningen werken altijd uiterst nauwkeurig maar zijn nimmer aansprakelijk voor schade, vervolgschade of schades die de opdrachtgever leidt, met betrekking tot de uitvoering van haar werkzaamheden*. Ook heeft Rioolservice Groningen het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden hiertoe aanleiding mochten geven. Bij handmatige graafwerkzaamheden bij opdrachtgever is deze ook aansprakelijk voor eventuele schades aan kabels en leidingwerk in de grond tenzij dit van te voren duidelijk is aangegeven door de opdrachtgever. Bij machinale graafwerkzaamheden ligt de aansprakelijkheid niet bij opdrachtgever maar bij de uitvoerende bedrijfseigenaar van de graafmachine.

Garantiebepalingen

Als u ons bedrijf inschakelt voor rioolservice, bent u verzekerd van uitstekende garantie op alle reparaties. Onze garantie vervalt echter indien:

  • er bouwafval (kalk/cement/voegspecie/pur etc.) in de afvoerleiding, standleiding of hoofdriool wordt aangetroffen;
  • er urinesteen of kalksteen losraakt van de bodem van de buis en deze ‘schalen’ opeenhopen: De leiding moet dan met een kettingklopper worden schoongemaakt en eventueel worden schoongespoten met hoge waterdruk in de richting van het hoofdriool;
  • er boomwortels het riool zijn binnengedrongen op plaatsen waar de riolering lekt;
  • er zaken worden aangetroffen die absoluut niet in de riolering thuishoren (tampons/frituurvet/maandverband/vochtige toiletdoekjes/schoonnmaakdoekjes etc.)
  • er grote hoeveelheden toiletpapier in één keer worden doorgespoeld (met name 3-laags en 4-laags papier)
  • er een breuk in de riolering wordt vastgesteld door de rioolcamera;
  • er een bouw- of constructiefout wordt vastgesteld;
  • er ontstoppingskorrels zijn toegepast;
  • de ligging van de leidingen visueel en met de rioolcamera niet kan worden vastgesteld en gecontroleerd kan worden op constructiefouten.

* verouderde toiletpotten, urinoirs, waterreservoirs, stortbakken kunnen door vergane afdichtingsrubbers of afsluitringen voor lekkage zorgen. Soms in een later stadium. Dit geldt ook voor afsluitkraantjes of toiletschroeven die niet meer draaibaar zijn. Het risico voor beschadigingen of breuk is dan ook voor de opdrachtgever omdat onze medewerkers hier niets aan kunnen doen. In overleg worden deze zaken dan vaak weer onderling opgelost.