Garantie op onze rioolservice

Waarom kiest u voor Rioolservice Groningen? Naast onze jarenlange ervaring als rioolexperts, geven wij garantie op alle geleverde werkzaamheden aan uw riolering.

Garantie op reparaties

Hoe moeilijk het oplossen van een verstopping soms ook kan zijn, wij verhelpen uiteindelijk iedere verstopping. Vandaar dat wij altijd 100% resultaat kunnen garanderen. Mocht er binnen drie maanden in dezelfde leiding, door ons bedrijf ontstopt, opnieuw een verstopping plaatsvinden, dan betaalt u alleen de extra benodigde tijd!

In bepaalde gevallen is het bij terugkerende hardnekkige verstoppingen noodzakelijk om gebruik te maken van camera-inspectie. Als dit het geval is en wij uw riolering met een rioolcamera hebben geinspecteerd, geven wij drie maanden garantie op ontstopping. Bovendien kunt u, als de verstopping aan de gemeentezijde zit, vaak uw nota bij de gemeente declareren. Is het noodzakelijk om nieuwe riolering aan te leggen? Moeten er bijvoorbeeld gresbuizen worden vervangen door PVC leidingen? Hierop geven wij u maar liefst twintig jaar garantie!

De vakmannen van Rioolservice Groningen werken uiterst nauwkeurig, maar het kan natuurlijk een keer voorkomen dat wij zelf schade veroorzaken. Bij door ons veroorzaakte aanwijsbare schade zullen wij dit, in goed overleg met u als klant, oplossen. Hiervoor hebben wij ook een aansprakelijkheid verzekering voor bedrijven afgesloten.

Garantiebepalingen

Als u ons bedrijf inschakelt voor rioolservice, bent u verzekerd van uitstekende garantie op alle reparaties. Onze garantie vervalt echter indien:

  • er bouwafval (kalk/cement/voegspecie/pur etc.) in de afvoerleiding, standleiding of hoofdriool wordt aangetroffen;
  • er urinesteen of kalksteen losraakt van de bodem van de buis en deze ‘schalen’ opeenhopen: De leiding moet dan met een kettingklopper worden schoongemaakt en eventueel worden schoongespoten met hoge waterdruk in de richting van het hoofdriool;
  • er boomwortels het riool zijn binnengedrongen op plaatsen waar de riolering lekt;
  • er zaken worden aangetroffen die absoluut niet in de riolering thuishoren (tampons/frituurvet/maandverband/vochtige toiletdoekjes/schoonnmaakdoekjes etc.)
  • er grote hoeveelheden toiletpapier in één keer worden doorgespoeld (met name 3-laags en 4-laags papier)
  • er een breuk in de riolering wordt vastgesteld door de rioolcamera;
  • er een bouw- of constructiefout wordt vastgesteld;
  • er ontstoppingskorrels zijn toegepast;
  • de ligging van de leidingen visueel en met de rioolcamera niet kan worden vastgesteld en gecontroleerd kan worden op constructiefouten.